RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

 • Wycena wartości rynkowej pojazdrów (InfoEkspert, Eurotax)
 • Kosztorysy napraw pojazdów (Audatex, Eurotax, DAT)
 • Rekonstrukcja zdarzeń drogowych
 • Wyceny dla potrzeb UC, US, Sądu, Banku, Leasingu

RZECZOZNAWSTWO TECHNICZNE I MASZYNOWE

 • Wycena wartości maszyn i urządzeń
 • Wyceny dla potrzeb UC, US, Sądu, Banku, Leasingu

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

 • Kosztorysy budowlane (Norma Pro)
 • Wycena majątku i mienia ruchomego

HALA OGLĘDZIN WROCŁAW

 • Oględziny pojazdów uszkodzonych
 • Oględziny po naprawach powypadkowych
 • Pomiary gemetrii i zbierzności
 • Pomiar bryły nadwozia (w tym płyta podłogowa)

SZKOLENIA

 • Technologie napraw elementów stalowych
 • Lakierowanie – informacje techniczne
 • Likwidacja szkód a indeminizacja szkody w pojeździe
 • Oględziny a identyfikacja i kwalifikacja uszkodzeń pojazdów
 • Ustalanie stawki za roboczogodzinę w samochodowym zakładzie naprawczym

POMIARY PUNKTÓW BAZOWYCH NADWOZIA

Pomiaru dokonujemy w trakcie i po naprawie pojazdu, przyrządem komputerowym najnowszej generacji o nazwie „TOUCH” włoskiej firmy SPANESI. Przyrząd ten mierzy dane karoserii w samochodach z dokładnością do1 mm, a w przypadku pomiarów ram motocyklowych z precyzją 0,1 mm a kąty z precyzją do 0,01 stopnia.

© Copyright 2019